Oefentherapie Mensendieck

Praktijk Mensendieck Hoorn, is een praktijk waar actieve oefentherapie en gezondheidsbevorderende en preventieve begeleiding wordt gegeven. Als bedrijfsoefentherapeuten werken wij al sinds het begin van Mobilito samen met Marco Bulsing en Kees- Jan de Haan. Vanaf 1 juni 2009 hebben wij onze vestiging vanuit de Kersenboogerd verplaatst naar de locatie van Mobilito op de Boekert. Wij staan garant voor kwalitatieve coaching in beweging en voor persoonlijke aandacht. Praktijk Mensendieck Hoorn heet u welkom om op een plezierige en verantwoorde manier bezig te zijn met actief bewegen, ontspanning en gezondheid.Ons motto is: gezond bewegen kun je leren!

Wie zijn wij?

Als specialisten in blijvende gedragsverandering en het analyseren van houding en beweging, zijn wij samen goed voor 20 jaar praktijkervaring, waarvan 10 jaar in ons huidige samenwerkingverband. Met veel enthousiasme en succes begeleiden wij u in onze praktijk als coach in gezond bewegen.
Nadat wij begin jaren negentig een post HBO-opleiding tot bedrijfsoefentehrapie aan de faculteit bewegingswetenshcappen aan de VU te Amsterdam hebben afgerond zijn wij gespecialiseerde bedrijfsoefentherapeuten.
Wij begeleiden u als patiënt met arbeidsgerelateerde klachten tijdens uw re-integratie proces, zowel binnen als buiten onze praktijk. Nevenactiviteiten op verschillende terreinen binnen de re-integratie en verzuim- preventie; werkplek checks, risico-inventarisaties, incompany trainingen en begeleiding bij belastbaarheidverhogende trainingen in re-integratie centra en/of sportscholen, behoren tot onze expertise. Als verbijzondering binnen de Oefentherapie Mensendieck zijn wij allebei Swissbal stabiliteitstrainer en Medical Kinetics Teacher.

Oefentherapie- mensendieck
Gezond bewegen kun je leren!!!
Oefentherapie Mensendieck bestaat uit het behandelen en voorkomen van klachten. Steeds meer mensen met lichamelijke klachten vinden hun weg naar de oefentherapeut- Mensendieck. Oefentherapie- Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gericht op het opheffen en voorkomen van klachten als gevolg van een ongunstige houding en/of verkeerd bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Ervaringen van cliënten, alsmee diverse onderzoeken wijzen uit dat met oefentherapie Mensendieck vaak zeer goede resultaten worden behaald.

Wat doen wij, oefentherapeuten Mensendieck?
Wij maken u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook krijgt u inzicht inde reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Samen met u gaan we op zoek naar de oorzaak van u klachten. Wij als oefentherapeuten begeleiden en trainen u in het aannemen van een gezondere houding, waarbij u zich bewust wordt van ongunstige gewoontes en leert deze te doorbreken. Grote spiegels laten u zien wat uw gewoontehoudingen zijn en wat u daaraan zou kunnen verbeteren. Natuurlijk is het niet gemakkelijk gewoontes van jaren te veranderen. We helpen u uw lichaamshouding te veranderen en te verbeteren.

Bewustwording
Met hulp uw oefentherapeut leert u bewuster om te gaan met uw eigen lichaam. U zult merken dat u steeds vaker automatisch kiest voor een betere houding en een meer gezonde manier van bewegen. En zo bent u dus uiteindelijk zelf degene die uw klachten kan verhelpen of verminderen.

Persoonlijke begeleiding
Moeite met zitten, staan, lopen, de uitvoering van uw hobby of werken? De oefentherapeut- Mensendieck, uw coach in beweging, leert u kwalitatief beter te bewegen. Door middel van actieve oefentherapie, zonodig gecombineerd met met geleid actieve of passieve behandeling van weke delen en gewrichten, werkt u zelf aan uw herstel van de balans tussen spanning en ontspanning, tussen belasting en belastbaarheid en brengt uuw lichaam weer in goede conditie.
U leert om de klachten te begrijpen, er adequaat op te reageren zodat ze verminderen, verdwijnen en uiteindelijk kunnen worden voorkomen.
De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen krijgt die u kunt toepassen tijdens uw specifieke dagelijkse bezigheden en activiteiten. Zowel uw werkomgeving, uw thuissituatie als uw hobby’s en het sporten komen aan de orde.

Ontspanning
Te veel spanning in uw lichaam kan tot allerlei klachten leiden. Ontspannen is dan de voor de hand liggende oplossing, maar niets is moeilijker dan goed ontspannen. Een gezonde manier van ademen is daarbij onmisbaar. Die helpt u niet alleen om te ontspannen, maar is ook belangrijk voor uw totale gezondheid. Door verschillende oorzaken kunt u een ontspannen manier van ademen kwijtraken. Het adempatroon is dan verstoord. Een oefentherapeut-Mensendieck helpt u eerst het ademen in rust te leren beheersen en vervolgens ook tijdens beweging. Deze ademoefeningen worden gecombineerd met spierontspannende oefeningen en houdingscorrigerende oefeningen.
Misschien loopt u al een tijd met klachten die steeds maar weer terugkomen en waarvan u vermoedt dat het ook met uw eigen gedrag, uw eigen manier van bewegen of uw houding te maken heeft. Maar u komt er maar niet achter wat u precies fout doet. Wij kunnen samen met u uw houdings- en bewegingspatronen analyseren.Daarna gaan we u coachen om het anders en beter te gaan doen. Hierdoor zult u tijdens uw dagelijkse activiteiten beter gaan functioneren.

Wat behandelen wij?
Hier volgt een opsomming van indicaties die door ons kunnen worden behandeld. Indien uw klacht/ziektebeeld er niet bij staat, bel/of mail ons dan gerust om te vragen wat we voor u kunnen doen.

 • nek-/schouderklachten ( plaatje)
 • CCCS waarbij uitstraling naar 1 arm/hand
 • Whiplash
 • RSI/KANS
 • Houdingsafwijkingen (bij kinderen)
 • Scoliose
 • Spanningsklachten
 • Hyperventilatie
 • Hoofdpijn ( plaatje)
 • M.Parkinson
 • M.Bechterew
 • Reumatoide arthritis
 • Arthrose
 • Bekkeninstabiliteit
 • Bekkenbodemdysfunctie en incontinentieproblematiek
 • Osteoporose

Bedrijfsoefentherapie; een steun in de rug bij ARBO- beleid
Oefentherapie- mensendieck en de arbeidsomstandighedenwet.

Als gespecialiseerde oefentherapeuten zijn wij bij uitstek deskundig op het terrein van werkgerelateerde houdings- en bewegingspatronen.De afgelopen jaren hebben wij als bedrijfsoefentherapeuten voldoende ervaring opgedaan om te bewijzen dat arbeidsverzuim en re-integratie niet zijn gebaat bij alleen symptoombestrijding en aanpassing van de werkplek.

Bewustwording en gedragsverandering
Wij gaan voor u, als werknemer, een stap verder door u bewust te maken van uw werkhouding en uw bewegingsgewoonten. Dit doen we onder andere door, in overleg met de werkgever en/of de bedrijfsarts, een quickscan op de werkplek uit te voeren. Door middel van een videoregistratie worden uw voorkeurspatronen van houding en beweging geregistreerd, geanalyseerd en geëvalueerd. Er kan op deze manier een relatie worden gelegd tussen uw manier van bewegen en het ontstaan van lichamelijke klachten. Onder begeleiding van de bedrijfsoefentherapeut doorloopt u een op maat gesneden training en wordt u gecoacht in het aanbrengen van structurele verbetering van houding, beweging en omgaan met materialen. Bewustwording en gedragsverandering staan hierbij centraal en worden waar nodig gecombineerd met aanpassingen van de werkplek. Hierdoor worden een optimale re-integratie en resultaat op lange termijn gewaarborgd, met als gevolg het terugdringen van het arbeidsverzuim.

Preventie
Preventieve activiteiten, gericht op het voorkomen van klachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid, zijn een belangrijk onderdeel van oefentherapie- Mensendieck in relatie tot het arbeidsomstandighedenbeleid. Preventieve Activiteiten vinden over het algemeen in de werkomgeving plaats. Training en begeleiding kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gegeven.Werknemers met arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten kunnen individueel in onze praktijk worden behandeld.

De bedrijfsoefentherapeut- Mensendieck:

 • Adviseert u en geeft u voorlichting over inrichting/aanpassing van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen;
 • Analyseert uw werkhoudingen, bewegingen, omgevingsfactoren en belevingsfactoren;
 • Begeleidt u en traint u als werknemer bij het gedragsveranderingsproces in houding en beweging;
 • Streeft met u naar een gedragsbehoud ten aanzien van uw houdings- en bewegingsgewoonten voor een beter rendement, ook op langere termijn;
 • Begeleidt u als werknemer in uw re-integratie proces

Kosten
De kosten voor training en begeleiding komen voor rekening van de werkgever. Daar waar u als werknemer individuele begeleiding/zorg nodig heeft, wordt behandeling in onze praktijk in rekening gebracht bij uw ziektekostenverzekeraar.

Zie ook onze site: www.mensendieck-hoorn.nl

Masja Duyn-Dolleman & Marjolein van Schijndel